Collbató

Collbató
 • MIDA DEL TEXT   

06:02  |  20/07/2019

Programa de Govern

EIXOS BÀSICS DEL PROGRAMA D’ACTUACIONS

 

El nou equip de govern a l’Ajuntament de Collbató, format per ERC, GIC i CDC i format per Miquel Solà i Navarro com a alcalde, M. Teresa Casanovas, Josep Estradé, Dina Pérez i Jordi Riera, emprèn amb il•lusió aquesta legislatura 2015-2019 amb la voluntat ferma de dur a terme un canvi en la gestió municipal i amb el compromís de treballar constantment per millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes de Collbató.

 

El nostre objectiu és donar un pas endavant cap a la governança, per deixar enrere antigues maneres de procedir que han quedat en desús. Volem obrir l'Ajuntament a una nova manera de gestionar, volem que el personal que hi treballa conegui quins són el valors que mouen l'equip de govern i l'organització, que els entenguin i els facin valors propis, volem actuar amb coherència i establir procediments clars i senzills, que facilitin l'accés de la ciutadania al nostre dia a dia. Perquè la ciutadania és la raó de ser de l'Ajuntament i perquè el personal que hi treballa és el capital que fa possible que funcioni.

 

Aquest és un repte complicat atès l'escenari que ens hem trobat, fruit de la visió política d'altres persones, pel que ha calgut, i encara ens falta, fer una feina exhaustiva d’anàlisi i diagnosi de cada àrea, dels recursos humans, tècnics i econòmics disponibles i de les necessitats reals que cal resoldre, amb una priorització de les urgències. Per tot això, i per tal d’actuar amb la màxima racionalitat i eficiència, l’equip de govern ha decidit esperar a fer la diagnosi necessària abans de formular aquestes propostes bàsiques d’actuació, que són el fonament sobre el qual anirem creant un nou ajuntament, una nova estructura de personal, unes noves maneres de relacionar-nos amb tots i totes les persones que fan ús dels serveis municipals.

 

 

PRINCIPIS D'ACTUACIÓ


L’equip de govern municipal ha establert uns principis bàsics que han de compartir, de manera global i transversal, les actuacions de les diferents àrees. Aquests principis bàsics han de conformar una manera de fer que reflecteixi el tipus de relació que es vol establir amb la ciutadania, que és en definitiva qui ens ha encarregat de gestionar l’Ajuntament.

 • Transparència. El ciutadà ha de poder accedir a tota la informació relativa a les actuacions municipals i, especialment, aquelles que l’afecten directament. La informació municipal ha d’estar disponible de manera visible i clara.
 • Participació. Cal potenciar les diferents formes amb què la ciutadania pot participar activament en la gestió dels assumptes municipals, com per exemple les comissions i els consells sectorials.
 • Ètica. L’activitat dels regidors i del personal de l’Ajuntament ha de ser sempre honesta, objectiva i equitativa, sense favoritismes ni actuacions poc clares. L’interès general ha de prevaldre sempre per sobre d’interessos particulars.
 • Racionalització. L’equip de govern es compromet a buscar en tot moment l’ús racional dels recursos municipals disponibles i l’estalvi en la mesura que sigui possible, tot evitant les despeses supèrflues i el malbaratament de recursos. Aquesta no és només una necessitat derivada de la situació econòmica actual del consistori, sinó també una exigència de la societat en temps de crisi. *Professionalitat. L’Ajuntament ha de procedir sempre amb criteri professional, buscant la correcció i l’adequació en les seves actuacions. La feina ben feta ha de ser un objectiu permanent.
 • Proximitat. L’Administració és al servei dels ciutadans, i cal procurar que sigui accessible en tot moment. La nostra voluntat és solucionar els problemes i les necessitats dels veïns.
 • Compromís amb el país. Tot l’equip de govern, que és plural, comparteix la disposició a donar suport de manera activa i efectiva al procés d’independència que està vivint Catalunya, des de la posició que ocupen els ajuntaments en la construcció nacional.

 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS I TRANSVERSALS

 • Elaborar el POUM: configurar un poble cohesionat, ben relacionat i adaptat a les necessitats del veïns.
 • Desenvolupar motors econòmics locals a l’entorn del turisme, el comerç, els serveis, l’emprenedoria i el patrimoni; aprofitar els recursos naturals i les potencialitats del municipi, tot fomentant les empreses locals d’alt valor afegit.
 • Consolidar una xarxa social participativa a través de les entitats i els equipaments; treballar per poder disposar d’una oferta de lleure, cultura i esport per a tots els públics tot potenciant les activitats dels nostres veïns.
 • Apropar la gestió del municipi als ciutadans: facilitar la participació ciutadana, oferir una acció municipal transparent i pròxima, explicar les actuacions de l’Ajuntament als veïns.
 • Fomentar un municipi cohesionat, impulsant polítiques d’integració social , de suport a la població més necessitada i d’igualtat entre tota la ciutadania.