Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

03:39  |  15/12/2018

Organització Interna i Participació

Electe responsable
  • Miquel Solà i Navarro
  • Càrrec::

    Alcaldia, Regidor d'Hisenda, Medi Ambient, Turisme, Seguretat ciutadana, Organització Interna i Participació


Objectius de l'Àrea d'Organització Interna i Participació

  • Aprovació del ROM i del Reglament de Participació Ciutadana.
  • Increment gradual de les freqüències dels plens Establiment de juntes de portaveus o comissions informatives abans de cada ple.
  • Reorganització i especialització del personal municipal amb un nou organigrama municipal
  • Millora de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
  • Increment dels processos de participació ciutadana de manera transversal en aquelles àrees en què sigui possible.


Data de modificació: 25/01/2017 09:43:57