Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

03:32  |  15/12/2018

El ple impulsa el Centre de Salut i amplia l’equip docent de la llar d’infants

  • Votació al Ple Ordinari del mes de maig

    Votació al Ple Ordinari del mes de maig

6/6/2018

El Ple Ordinari de l’Ajuntament de Collbató va aprovar la cessió dels terrenys i de l’edifici de les antigues escoles per passar a ser el nou Centre de Salut de Collbató. També va aprovar la incorporació d’una nova plaça de mestre a la llar d’infants L’Abellerol per donar resposta a l’increment de necessitats del centre.

En l’inici del ple, es va votar incloure per urgència la modificació de la plantilla de l’Ajuntament per incrementar en una plaça de mestre els efectius de la llar d’infants. Un cop aprovada la seva inclusió, es va seguir l’Ordre del Dia.

 

Com a primer punt, hi havia l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del ple celebrada el 19 de març. Va ser aprovada amb el vot en contra del regidor Jordi Serra, que va mostrar el seu desacord per ser definit com a regidor no adscrit. La resta del ple va votar a favor.

 

A continuació, l’alcalde, Miquel Solà, va donar compte dels acords emesos per la Junta de Govern Local; entre ells, la signatura d’un conveni amb la Fundació AGI, per a l'atenció i acolliment d'urgència de dones víctimes de violència masclista i de les seves filles i fills, i la contractació d’una tècnica auxiliar de Promoció Econòmica.

 

També es va donar compte del nomenament del jutge de pau titular. El regidor Jordi Serra va indicar que voldria que a l’expedient hi figurés informació sobre el procés de selecció.

 

Inadmès el recurs contra el servei de recollida de residus i neteja viària

 

Un altre dels temes de què es va informar va ser la resolució emesa pel Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, que va inadmetre el recurs de reposició que havia presentat Jordi Serra contra l’acord del ple en què s’havia aprovat l’expedient de contractació del servei de recollida de residus municipals porta a porta i neteja viària.

 

El compte general 2016 va ser aprovat pels vots a favor del dels regidors dels grups d’ERC, GIC i PDeCAT i l’abstenció de la resta de regidors.

 

Accions per transformar les antigues escoles en el Centre de Salut de Collbató

 

Els dos punts següents eren requeriments en el procés per transformar les antigues escoles en el Centre de Salut de Collbató. Concretament, la proposta de l’aprovació de l’expedient per variar l’ús del bé de domini públic conegut com les antigues escoles i la proposta d’aprovació de la cessió gratuïta del dret de superfície sobre la parcel·la per 50 anys al Servei Català de Salut.

En les intervencions, el regidor Oriol Castells va indicar que, quan ell va ser regidor de Salut a l’Ajuntament ja s’havia aprovat la cessió de l’espai i que volia que així constés en l’expedient. Miquel Solà li va respondre que no era ben bé el mateix terreny però que s’inclouria l’esmena. Els dos punts van ser aprovats per tota la Corporació, excepte el regidor Serra, que s’hi va abstenir.

 

Conveni amb la Diputació pel projecte “Vies Blaves Barcelona”

 

També es va proposar la signatura del conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament per a l’execució del projecte global “Vies Blaves Barcelona”, per fer vies transitables a la vora dels rius. En el cas de Collbató, segons va explicar Miquel Solà, la via blava no passa pel terme municipal, però s’ha proposat connectar el nucli antic de la vila amb la via. D’aquesta manera, es podria potenciar el turisme. El regidor Salvador Valls va demanar que es dugui a terme un procés de participació ciutadana quan el projecte estigui més avançat. Tothom va votar a favor, excepte el regidor Serra, que es va abstenir.

 

En el ple també es van fixar les dues festes locals per a l’any 2019: la Segona Pasqua, el 10 de juny, i Sant Corneli, el 16 de setembre. El regidor Serra va votar en contra per considerar la Segona Pasqua una festa “impostada”. La resta de regidors va votar a favor.

 

El ple va analitzar la petició de col·laboració per les obres de rehabilitació de la casa natal del compositor Amadeu Vives, en ser un edifici emblemàtic. El regidor Josep Estradé va explicar que ben aviat es disposarà del catàleg de béns protegits i es podrà decidir sobre els elements d’especial interès amb un document tècnic. Es va decidir, doncs, deixar el punt sobre la taula a l’espera de disposar de més informació.

 

Ampliació d’una plaça de mestre a la llar d’infants L’Abellerol

 

A continuació es va introduir el punt inclòs per procediment d’urgència en l’ordre del dia: la proposta de modificació de la plantilla per donar resposta a les necessitats de la llar d’infants L’Abellerol, que ha d’obrir un quart grup i això implica la contractació d’una persona amb plaça de mestre. Es va decidir amortitzar una plaça d’auxiliar administratiu i crear aquesta plaça. Tothom va votar a favor, excepte el regidor Serra, que es va abstenir.

 

Moció en suport del professorat de l’IES El Palau de Sant Andreu de la Barca

 

ERC, GIC i PDeCAT van presentar una moció en suport del professorat de l’IES Palau de Sant Andreu de La Barca, que denuncia que, en el procés, no s’han tingut en compte les declaracions dels mestres acusats per la fiscalia espanyola de delicte d’odi. La moció es va aprovar per unanimitat i aquest fet va provocar aplaudiments entre el públic assistent al ple.

 

A continuació, el grup Socialistes de Collbató va presentar set mocions de caràcter social. La primera demanava suport per incentivar l’assoliment d’un salari mínim de referència de 1.000 euros per als treballadors contractats per l’Ajuntament. El regidor d’ERC Alexandre Samaranch va respondre que ja s’havia aprovat una moció similar feia 2 anys i que, avui en dia, tots els treballadors estan rebent per sobre d’aquesta quantitat. A l’hora de la votació, es va aprovar per unanimitat.

 

La moció de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania va generar una àmplia resposta del regidor Samaranch, que va explicar que “a la part expositiva es fan judicis de valors amb dades falses o interessades” i que cal recordar que “la Generalitat es troba en funcions pel 155, al qual el seu partit dóna suport”. La regidora Ana Úbeda va demanar “generositat” a l’hora d’analitzar les mocions. Després de la introducció d’esmenes, la moció es va aprovar, amb l’abstenció dels regidors d’ERC.

 

Tres mocions més van aconseguir la unanimitat del ple: La moció per la universalització dels drets sanitaris i la lluita contra les llistes d’esperes; la d’adhesió a la manifestació feminista per rebutjar la sentència de “La Manada”, i la de suport per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats. La regidora M. Teresa Casanovas va expressar que “per aconseguir un sistema de pensions just, cal un redisseny total per dotar-lo del finançament necessari perquè sigui sostenible”.

 

La moció de Socialistes de Collbató sobre la xarxa d’impulsors als municipis de la Garantia Juvenil va rebre la resposta de la regidora M. Teresa Casanovas, que va indicar que “el programa està mal dissenyat i les bases són inassumibles”. “Per això –va explicar– no entenc el plantejament de la moció; el problema rau en el disseny d’aquest programa, els impulsors no influiran en l’èxit o no del programa”. La moció es va aprovar amb l’abstenció de la regidora Casanovas.

 

La darrera moció, per ratificar l’equiparació de drets de les persones treballadores de la llar, es va aprovar per unanimitat.

En el torn de precs i preguntes, la regidora Concepció Alsina va voler destacar el premi aconseguit per l’Escola Mansuet, guardonada per la CAC pel seu audiovisual “Obre els ulls i reacciona”. El regidor Samaranch s’hi va sumar i va comentar que ja havia felicitat l’escola per aquest reconeixement, que assoleix per segon any consecutiu.

 

La retirada d’una banda per reduir la velocitat del trànsit a l’Av. del Centenari Amadeu Vives va generar una pregunta del regidor Oriol Castells, que volia conèixer el motiu d’aquesta actuació. Li va respondre l’alcalde, Miquel Solà, que va explicar que es va realitzar la seva substitució perquè els elements de la banda estaven trencats.

 

El regidor Serra va preguntar sobre la tala d’arbres a la zona de Can Llates, al costat de la deixalleria. L’alcalde va respondre que aquell espai es dedicarà a un projecte d’autocompostatge de material vegetal que pot revertir en els veïns de Collbató. El regidor Serra també va voler saber el motiu de la retirada de l’estelada de l’Ajuntament, que estava malmesa, i va demanar un debat, a la corporació municipal i amb els veïns, per decidir quines propostes es trien per evitar les afectacions de l’ampliació de l’A-2 al seu pas per Collbató. El regidor Josep Estradé li va respondre que la regidoria està estudiant les alternatives i després “se sotmetran les propostes a qui calgui; ja han passat pel CAUM dues vegades”, per “buscar la solució a un greuge que tenim”.

En el torn de preguntes, també es va agrair la celebració de la inauguració de la plaça U d’octubre, que va rebre els aplaudiments per part d’assistents al ple.

 

Bona part de les preguntes dels assistents van tractar sobre qüestions de trànsit. Es va demanar avisar la població per evitar la circulació en sentit contrari amb bicicleta. També la col·locació de bandes rugoses a la rotonda davant de la farmàcia. També es van denunciar curses de ciclomotors al Passeig Mansuet, que generen perill i molt de soroll. L’alcalde va respondre que ben aviat la Guàrdia Municipal iniciarà una campanya per controlar el comportament amb els ciclomotors i per assegurar que els tubs d’escapament s’adeqüen a la reglamentació.Data de modificació: 06/06/2018 21:57:43