Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

16:55  |  14/11/2018

Millors canonades d'aigua per a Can Dalmases

  • En primer terme, un tram d'antiga canonada, amb tres reparacions. Al fons, les noves canonades de millor qualitat.

    En primer terme, un tram d'antiga canonada, amb tres reparacions. Al fons, les noves canonades de millor qualitat.

8/8/2018

Els carrers Martorell i Panadella, de Can Dalmases, veuran renovada la seva xarxa de subministrament d'aigua amb noves canonades de fosa de la més alta qualitat. Aquestes canonades substitueixen les canonades de polietilè que es van instal·lar als voltants de l'any 2006, que han generat contínues fuites i que es portaran al laboratori per confirmar les sospites que no eren conformes a normativa.

Avui han arribat a Can Dalmases els 600 metres de noves canonades de fosa dúctil amb recobriment interior de formigó que conformaran la nova xarxa de subministrament d'aigua potable dels carrers Martorell i Panadella. Aquestes noves canonades estan preparades per a una pressió nominal de 40 atmosferes, quan les que hi havia fins ara, de polietilè, podien resistir, en bones condicions, una pressió nominal de 10 atmosferes; és a dir, una resistència a la pressió quatre vegades inferior. Si a això se suma la sospita que, quan es van recepcionar no eren conformes a normativa, dóna com a resultat les nombroses incidències, amb fuites continuades d'aigua, com bé saben els veïns de la zona.

 

En la foto que acompanya a la notícia es pot apreciar, en primer terme, un tram de l'antiga canonada, que presenta, en un tram inferior als dos metres, tres intervencions per intentar frenar les fuites. Un tram de la canonada antiga serà portada a analitzar a un laboratori per comprovar si era conforme a normativa quan es va instal·lar o si es va recepcionar de manera irregular. En cas que es demostri aquesta irregularitat, l'Ajuntament durà a terme les accions oportunes per demanar les responsabilitats a l'empresa privada que llavors gestionava l'aigua a Collbató.

 

Pel que fa a la instal·lació de la nova canonada, es posarà en marxa una xarxa provisional per mantenir el subministrament d'aigua als veïns mentre es substitueix la canonada per la definitiva. En el moment de la connexió de les noves canonades al tub principal de subministrament, caldrà fer un tall de subministrament puntual al poble, del qual informarem amb antelació suficient.

 

Amb aquesta intervenció als carrers Martorell i Panadella se solucionarà un dels punts més conflictius de la xarxa, que contínuament provocava fuites i la consegüent pèrdua d'aigua.

 

L'actuació forma part de la millora integral del servei de subministrament d'aigua des de la seva remunicipalització, que contempla tres vectors prioritaris: la telelectura i sectorització de la xarxa, la recuperació de pous per a l'aprofitament dels recursos propis del municipi i la millora de la xarxa de subministrament.Data de modificació: 08/08/2018 15:38:57