Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

00:36  |  21/01/2019

El grup socialista i el regidor no adscrit impedeixen votar el finançament de l’asfaltat de l’Avinguda del Centenari

  • Votació en contra d'incloure en l'ordre del dia el finançament de l'Avinguda del Centenari Amadeu Vives

    Votació en contra d'incloure en l'ordre del dia el finançament de l'Avinguda del Centenari Amadeu Vives

  • Moment del comiat de la secretària de l'Ajuntament, Pilar Ferrer

    Moment del comiat de la secretària de l'Ajuntament, Pilar Ferrer

5/10/2018

El vot en contra del grup socialista i del regidor no adscrit van impedir, en el ple de dimecres, que es tractés per tràmit d’urgència i es pogués votar el finançament per asfaltar l’Av. del Centenari, arranjar la vorera del cantó sud i fer un carril bici més ample.

El ple municipal sí que va acceptar portar a tràmit per urgència i va aprovar el finançament per a la primera planta del Casal de Cultura i per a la millora d’espais públics de diferents barris de la població.

 

La sessió del ple es va celebrar dimecres després que es donés resposta a la sol·licitud del grup socialista de disposar de més temps per analitzar el finançament de les obres de millora de l’Av. del Centenari Amadeu Vives. A la sessió va excusar l'absència la regidora M. Teresa Casanovas. 

 

Com que, dimarts a la tarda, el grup socialista havia informat el govern municipal que no s’acceptaria la proposta relativa a la millora de l’Av. del Centenari, es va desglossar el punt 5 de l’ordre del dia, que tractava inicialment totes les actuacions que es volien finançar amb romanent de tresoreria lliure i transferència de crèdit, en tres punts. D’aquesta manera, es podia votar independentment, i per tràmit d’urgència, la inclusió en l’ordre del dia, de les propostes de finançament dedicades a l’adequació de la primera planta del Casal de Cultura i a la millora de diversos espais públics, proposats per les associacions de veïns dels respectius barris.

 

Negativa a incloure en l’ordre del dia l’asfaltat de l’Avinguda del Centenari

 

La proposta d’aprovació de la modificació del pressupost municipal de 2018 mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria lliure, contemplava realitzar el reasfaltat de l’Av. del Centenari Amadeu Vives, des de l’encreuament amb el carrer Mossèn Cinto Verdaguer (davant de la Pista Coberta Martí Gil) fins a la rotonda del Bonpreu, renovar tota la vorera del cantó sud i incorporar, també en el cantó sud, un carril bici més ample, mitjançant l’eliminació de l’aparcament lateral, que està infrautilitzat. El crèdit inicial per a aquesta obra era de 110.000 euros i s’incorporarien 70.000 euros provinents del romanent lliure, fins a arribar a cobrir l’import total previst de 180.000 euros. La proposta deixava per a una segona fase la millora de la vorera del cantó nord, a l’espera que es faci el soterrament de la línia elèctrica.

 

El grup socialista no va voler acceptar la inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia. Segons va explicar el regidor Salvador Valls, “no volem fer l’Avinguda a pedaços”. Valls va demanar que l’equip portés una proposta per a la renovació integral de l’Avinguda i no per fases.

 

L’alcalde, Miquel Solà, va respondre que, si s’havia d’esperar al soterrament de la línia elèctrica, la millora de l’Avinguda seria “a mitjà o a llarg termini”. “Com tothom sap, –va explicar– ”l’estat de l’asfalt de l’avinguda i de la vorera és lamentable i és urgent millorar-ho”. Solà també va recordar que “és una actuació que se’ns demana contínuament”.

 

El regidor Josep Estradé va insistir que calia fer el projecte en dues fases i, en la primera, asfaltar l’avinguda perquè “amb l’asfaltat solucionem una gran part del problema, i fer l’altra vorera quan es soterri la línia elèctrica; l’any vinent es podria tirar endavant”. També va explicar que el projecte contemplava “un carril bici de doble direcció ubicat a la banda sud per ser aquesta banda on hi ha menys creuaments. El carril disposaria de separació física en relació als vials de circulació de vehicles tal com estableix el Pla Director de la Bicicleta i les normatives vigents. També es resoldria la mobilitat i accessibilitat en tota la longitud de la vorera sud. El projecte compleix els estudis de mobilitat, seguretat viària i accessibilitat aprovats per aquest Ajuntament”.

 

El regidor també va explicar que “l’Ajuntament no està en condicions d’invertir 800.000 o 900.000 euros en una única partida, perquè això implicaria deixar de fer millores en altres barris”.

 

La regidora socialista Ana Úbeda va argumentar que “vam demanar que no es condicionessin les obres al finançament” i que “l’Ajuntament podia ser valent i endeutar-se per fer front a tot el projecte”. El regidor Salvador Valls va insistir que “volem el projecte sencer, ja que, quan es fa un projecte no cal tenir tots els diners”. Aquest raonament va ser rebatut pel regidor Josep Estradé, que va recordar que “no estem votant el projecte, sinó la partida per al seu finançament”.

 

El regidor no adscrit, Jordi Serra, tampoc no va acceptar incloure aquest punt en l’ordre del dia. En el seu cas, va dir que no entrava a valorar el contingut, però que considerava que portar a tràmit aquestes propostes per urgència “no era el procediment adequat”.

 

Així doncs, la inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia no va prosperar i no es va poder sotmetre a votació l’asfaltat de l’Avinguda del Centenari Amadeu Vives.

 

Un cop fixat definitivament l’ordre del dia, es van començar a tractar els punts que l’integraven. Es va aprovar l’acta de la sessió ordinària del ple anterior, celebrat el 16 de juliol, amb el vot en contra del regidor Jordi Serra, que va indicar que no accepta ser considerat regidor no adscrit.

 

A continuació es va donar compte de la contractació d’un auxiliar de suport logístic, una mestra de la llar d’infants i d’un arquitecte municipal com a funcionari interí.

 

El següent punt del dia era donar compte de la sentència relativa a la declaració del municipi de Collbató com a territori català lliure i sobirà. L’alcalde, Miquel Solà, va explicar que, en aquest procediment, l’ajuntament estava representat, com la resta de municipis que havien fet la declaració, per l’Associació de Municipis per la Independència, que va decidir, en un moment del procediment, no continuar-lo.

 

Increment de les retribucions complementàries dels treballadors de l’Ajuntament

 

El ple municipal va aprovar, amb l’abstenció del regidor Serra i el vot a favor de la resta de regidors, l’increment de les retribucions complementàries, que són de competència local, dels treballadors de l’Ajuntament. Aquestes retribucions s’incrementen en un 1,5% el primer semestre i un 1,25% el segon semestre.

 

Adequació de la primera planta del Casal de Cultura i millora dels espais públics dels barris

 

A continuació, es va votar el finançament de la primera planta del Casal de Cultura i les obres de millora dels espais públics.

 

Pel que fa a les actuacions al Casal de Cultura, el projecte ha incrementat el seu cost, perquè incorpora un accés a la planta superior des del porxo d’entrada, fet que situa l’import total en 445.864 euros. La necessitat de finançament per part de l’Ajuntament és de 123.864 euros. Tenint en compte que la Diputació de Barcelona ha informat l’Ajuntament que la rotonda prevista en l’encreuament entre la B-112 i el carrer Llongànies no s’adjudicarà enguany, l’Ajuntament ha decidit cobrir aquesta necessitat amb diners inicialment previstos per a la rotonda.  

 

Els projectes als espais públics pels quals es volia aplicar part del romanent són, respectivament, en el Nucli Antic, la millora de les escales d’accés al Pujolet; a Les Illes, les voreres pendents; a la Fumada, el Parc Infantil; i a Can Dalmases, primer havien proposat la millora de la zona esportiva i finalment es van decantar per un parc infantil a la Ronda d’Urgell. El crèdit inicial per a aquestes millores era de 35.600 euros. Com el cost previst és de 65.600 euros, es cobriran els 30.000 euros necessaris amb romanent lliure.

 

El finançament per a aquests projectes es va aprovar amb el vot a favor de tots els regidors, excepte el regidor Jordi Serra, que va votar en contra.

 

El darrer punt va ser la votació d’una moció conjunta dels grups municipals d’ERC-AM, GIC-Fem Collbató i PDeCAT, per a la commemoració del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017. La moció va rebre el vot a favor de tots els regidors i regidores, excepte el regidor Salvador Valls, que es va abstenir.

 

Pel que fa al torn de precs i preguntes, la regidora Concepció Alsina es va interessar per l’ocupació de les Coves de Montserrat, els resultats de l’oficina agrària i les accions contra la contaminació acústica.

 

L’alcalde li va respondre que el ritme d’ocupació de les visites a les Coves els caps de setmana és molt elevat, amb molts grups plens, i que s’han reactivat les visites escolars. Respecte a l’oficina agrària, va explicar que l’Ajuntament únicament cedeix l’espai a la cooperativa, segons una ajuda del Patronat del Parc de la Muntanya. Finalment, respecte a la contaminació acústica, va dir que es tracta d’un grup reduït de joves que han modificat els seus ciclomotors o motocicletes. Segons va explicar, s’han fet controls i s’han arribat a immobilitzar els vehicles que no compleixen amb la normativa".

 

La regidora Concepció Alsina també va demanar que es publiqui el calendari de neteja dels barris per fer un seguiment més acurat de la nova concessionària. L’alcalde li va respondre que ben aviat es farà públic en els canals de comunicació municipal.

 

El regidor Oriol Castells va preguntar per la situació de l’Skate Park. Li va respondre el regidor Jordi Riera, que va anunciar que el disseny de parc es faria mitjançant un procés participatiu perquè els usuaris puguin decidir la seva configuració.

 

El regidor Jordi Serra va demanar informació sobre el compliment de resolucions d’anys anteriors. Entre altres, una per dedicar un carrer a la primera alcaldessa de l’Estat elegida democràticament, Nativitat Yarza, que l’any 1934 ho va ser del poble de Bellprat (Barcelona).

 

La regidora Emilia Rabadán va voler saber si totes les reclamacions que es fan via web s’atenen i si l’ajuntament podia concretar el temps per atendre-les. L’alcalde va respondre que el temps oscil·la en funció de la complexitat de la petició i va demanar la regidora que, si té constància d’alguna petició no atesa, que ho indiqui, per poder comprovar quina ha estat la incidència en concret.

 

Finalment, una veïna va demanar que es controlés la vegetació de les tanques perquè no envaeixi l’espai públic.

 

Aquest ple era el darrer en què participava la Pilar Ferrer com a secretària, després de 13 anys a Collbató. Els regidors li van voler dedicar unes paraules de comiat i d’agraïment per la seva feina. Un cop finalitzat el ple, el públic també es va sumar a agraïr-li els anys de dedicació al municipi.Data de modificació: 05/10/2018 12:29:31