Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

10:15  |  19/11/2019

L’ocupació d’una llar a Can Dalmases i les remuneracions centren el ple extraordinari

  • Ple extraordinari del 8 de juliol de 2019.

    Ple extraordinari del 8 de juliol de 2019.

10/7/2019

El ple extraordinari de dilluns va començar amb la Sala Portals plena i amb la presència d’un grup de veïns de Can Dalmases, que es manifestaven amb pancartes, demanant solucions per una casa ocupada al seu barri.

En primer lloc, l’alcalde, Miquel Solà, va donar compte del decret d’alcaldia pel qual delega funcions en el seu equip de Govern. Concretament, Josep Estradé s’ocupa de les àrees d’Acció territorial, urbanisme i serveis; Mar Andreu, d’Igualtat, Cultura i Patrimoni; Jordi Riera, d’Esports, Joventut i Gent Gran; Lourdes Vilalta, de Turisme, Promoció econòmica, Comerç i Consum; Cristina Fernández, de Via pública, Medi ambient, Seguretat i Mobilitat i l’alcalde, Miquel Solà, es reserva les atribucions de Règim intern, Hisenda, Recursos humans, Atenció ciutadana, Govern obert, Educació i Serveis socials.

 

La regidora de Junts per Collbató, M. Teresa Casanovas, va voler saber on recauen les àrees de Comunicació i Participació ciutadana. L’alcalde va respondre que estan englobades en l’àrea de Govern obert.

 

A continuació, va anunciar que la Junta de Govern local estarà conformada per Josep Estradé, Mar Andreu i Cristina Fernández i va explicar que ha nomenat Josep Estradé com a primer tinent d’alcalde; Mar Andreu, com a segona tinenta d’alcalde, i Cristina Fernández, com a tercera tinent d’alcalde.

 

Constitució dels grups municipals

Un cop posats en coneixement aquests decrets d’organització, es va proposar els grups que formen part del ple; concretament, el grup Ciudadanos de Collbató, conformat per Juan Antonio Mani, que serà el portaveu; el grup PSC-Socialistes de Collbató-Candidatura de Progrés, amb Gemma Rodríguez, portaveu, i Libry Johanna Ahumada; Junts per Collbató-Més Collbató, Per M. Teresa Casanovas, portaveu, i Sílvia Baraldés; Esquerra Republicana-Grup d’Independents de Collbató-Acord Municipal, format per Miquel Solà, Josep Estradé, Mar Andreu (portaveu), Lourdes Vilalta, Cristina Fernández i Jordi Riera.

 

La regidora M. Teresa Casanovas va preguntar quina era la funció de la portaveu del grup de Govern. L’alcalde va respondre que les propostes de Govern seran presentades per l’alcalde o pel regidor corresponent a l’àrea que pertoqui. Pel que fa a la portaveu, va explicar que expressarà el posicionament polític del grup. Sotmès a votació, aquest punt es va aprovar per unanimitat.

 

El següent punt era fixar la periodicitat dels plens, que es va proposar mantenir cada dos mesos, com el mandat anterior. La regidora M. Teresa Casanovas va indicar que voldria incrementar la periodicitat. El punt es va aprovar amb 8 vots a favor i 3 abstencions.

 

Constitució de la Junta de Govern Local i altres òrgans de govern

Per continuar conformant els òrgans municipals, es va sotmetre a votació la Junta de Govern Local i la delegació de competències. La formació de la Junta va obtenir 6 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions, i la delegació de competències va ser aprovada amb 6 vots a favor i 5 vots en contra.

 

Un altre dels òrgans constituïts va ser la Comissió Especial de Comptes, per a l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals del consistori. Conformada pels regidors Juan Antonio Mani (Ciudadanos), Gemma Rodríguez (PSC-Socialistes de Collbató-Candidatura de Progrés), M. Teresa Casanovas (Junts per Collbató-Més Collbató), Miquel Solà (ERC-GIC-AM). La creació de la comissió va ser aprovada per unanimitat.

 

La proposta de la Comissió Informativa General, sobre la taula fins al proper ple

També es va proposar sotmetre a votació la creació de la Comissió Informativa General, un òrgan que facilita la participació i seguiment per part dels grups de l’oposició dels assumptes que han de ser sotmesos al Ple i a la Junta de Govern quan actuï per delegació.

 

La regidora M. Teresa Casanovas va criticar que es creés aquesta comissió amb els mateixos integrants del ple, per reunir-se una setmana abans i que no es fes mitjançant vot ponderat. També va definir com “despectiu” que no es pagués res als regidors per l’assistència. Va concloure que aquesta comissió estava mal plantejada i que ha de tenir una assignació mínima.

 

El regidor Juan Antonio Mani va coincidir, argumentant que no es dóna permís a la feina per assistir a comissions informatives  i que aquest fet s’hauria de tenir en compte per dotar l’assistència amb una aportació.

 

L’alcalde, Miquel Solà, va explicar que s’havia fixat el seu horari a la mateixa franja que els plens per facilitar l’assistència a les persones que compaginen la regidoria amb feines externes. A proposta dels regidors de Junts per Collbató i Ciudadanos, es va sotmetre a votació deixar el punt sobre la taula fins al proper ple i es va aprovar fer-ho així per unanimitat.

 

Retribucions i assistències dels càrrecs electes

El punt següent era l’establiment de les retribucions i assistència dels carrers electes. La proposta era aprovar dedicació exclusiva per a l’exercici del càrrec d’alcaldia fixant una retribució bruta anual de 36.000 euros. També s’aprovava la dedicació parcial de les regidories d’Igualtat, Cultura i Patrimoni; d’Esports, Joventut i Gent Gran, i de Turisme, Promoció econòmica, Comerç i Consum, totes elles amb una retribució bruta anual d’11.400 euros i una dedicació de 20 hores setmanals. Finalment, proposava aprovar la indemnització per assistències als plens, per un import de 175 euros per sessió, establint un màxim de 10 sessions plenàries/any, sense computar en aquest límit les sessions celebrades durant el mandat 2015-2019, i la indemnització per assistències a les sessions de la Junta de Govern Local, per un import de 175 euros per sessió.

 

La regidora Gemma Rodríguez va preguntar pel motiu de l’increment del sou de l’alcalde, que va fixar en més del 30%. L’alcalde la va respondre que es tractava d’adequar el salari a la dedicació, seguint els límits que permeten els pressupostos de l’Estat i sense situar-se en el límit superior. Solà va explicar que el salari anterior de l’alcalde estava per sota del que hauria de ser, tenint en compte la dedicació.

 

La regidora M. Teresa Casanovas va dir que, més que l’increment en el sou de l’alcalde, que va situar en el 33%, li semblava “sorprenent” que la proposta “es carregués l’aportació de 250 euros l’any als grups polítics”.

 

L’alcalde la va respondre que havien decidit dedicar els diners a elements útils per a la realització de l’activitat, com tauletes per facilitar la consulta i gestió de documents. Segons va dir: “No és que no vulguem dedicar recursos, però hem cregut que hi ha maneres millors de fer-ho que amb una subvenció directa”. M. Teresa Casanovas li va etzibar “vostè no és ningú per treure l’aportació als grups polítics”.

 

A l’hora de la votació, el punt es va aprovar amb 6 vots a favor i 5 vots en contra.

 

Representació de l’Ajuntament a organismes

Finalment, es va proposar la representació de l’Ajuntament als diferents organismes on participa. Cristina Fernández serà la representant a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat; Miquel Solà, al Consell Participatiu del Centre del Taller Ocupacional de Can Comelles; Lourdes Vilalta, al Consorci del Turisme del Baix Llobregat; Jordi Riera, al Consell Esportiu del Baix Llobregat; Miquel Solà (suplent, Lourdes Vilalta) al Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat; Miquel Solà, als consells escolars de les escoles Mansuet i La Salut, de l’Institut d’Educació Secundària i de la Llar d’Infants Municipal. El Consell Escolar Municipal de Collbató estarà format per Juan Antonio Mani (Ciudadanos), Gemma Rodríguez (PSC-Socialistes de Collbató-Candidatura de Progrés), Sílvia Baraldés (Junts per Collbató-Més Collbató) i Cristina Fernández (ERC-GIC-AM). Miquel Solà representarà l’Ajuntament en el Consell de la Salut del Baix Llobregat; Josep Estradé (suplent, Miquel Solà), al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya; Miquel Solà, a l’Associació del Parc Rural de Montserrat, i Lourdes Vilalta, a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària. El punt es va aprovar per 6 vots a favor i 5 abstencions.

 

Reunió amb els veïns de Can Dalmases

Com que el ple era extraordinari, no hi havia previst torn de preguntes. Un cop finalitzat el ple i veient el grup de veïns que es manifestaven per l’ocupació d’una llar a Can Dalmases, l’alcalde els va proposar fer una reunió immediata a l’Ajuntament per comentar el tema i analitzar què es podia fer. Aquesta reunió va tenir lloc a les dependències municipals tot just finalitzat el ple de dilluns.Data de modificació: 10/07/2019 18:42:26