Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

08:53  |  16/09/2019

Els veïns de la casa ocupada demanen extremar la pressió i l’acció conjunta de tots els partits

  • Ple celebrat el 22 de juliol de 2019

    Ple celebrat el 22 de juliol de 2019

24/7/2019

El ple municipal celebrat dilluns va tornar a tenir com a tema destacat l’ocupació d’una casa al barri de Can Dalmases i els problemes de convivència i seguretat que comporta.

Els veïns assistents van demanar a l’equip de Govern extremar la pressió sobre l’entitat bancària propietària de l’habitatge i a tots els partits polítics que es coordinessin i no fessin servir el problema amb motivacions polítiques. El ple també va aprovar un crèdit a càrrec del romanent per resoldre les incidències derivades del temporal que Collbató va patir el 17 de juliol.

 

En primer lloc es va aprovar la incorporació de la proposta sobre el crèdit dins de l’ordre del dia. Un cop aprovada, es va seguir els punts inicialment previstos, aprovant sense modificacions les sessions del ple del 15 de juny i del 8 de juliol.

 

El ple va fixar les festes locals per a l’any vinent, l’1 de juny i el 7 de setembre, aprovades per unanimitat. També es va proposar dos dies d’apertura de locals comercials, el 10 d’abril i el 8 de desembre, festius a tot l’Estat. La regidora de Junts per Collbató, M. Teresa Casanovas va preguntar si s’havia consultat amb el comerç local. L’alcalde, Miquel Solà va respondre que aquestes festes no afectaven el petit comerç, per la qual cosa no es va preguntar, i que s’havia fet com és habitual. El punt es va aprovar amb l’abstenció de les dues regidores de Socialistes de Collbató.

 

El següent punt va ser proposar com a representant de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis de la Recollida Porta a Porta a la regidora Cristina Fernández. Es va aprovar amb 6 vots a favor i 5 abstencions.

 

Increment del 0,25% de les retribucions dels empleats públics de l’Ajuntament

Pel que fa a la proposta d’increment addicional del 0,25% de les retribucions dels empleats públics de l’Ajuntament de Collbató, el regidor de Ciutadans, Juan Antonio Mani, va manifestar que ni els funcionaris ni els vigilants estan contents amb els sous i va criticar que “es portés al ple una pujada del 0,25% quan l’alcalde s’havia apujat el sou un 30%”.

 

L’alcalde li va respondre que ja s’han realitzat reunions amb els representants sindicals per objectivar els salaris en relació amb les funcions que es desenvolupen i que estan en contacte amb la Diputació per fer la valoració dels llocs de treballs. Solà va voler destacar que els ajuntaments no tenen les mans lliures per apujar els salaris perquè l’Estat posa límits molts forts a la retribució dels empleats públics.

 

La proposta es va aprovar per unanimitat.

 

A continuació es va sotmetre a votació la proposta de modificació de crèdit extraordinari per 336.245 euros dedicat a diverses partides, com el conveni amb la Diputació de Barcelona per a la rotonda del carrer Llongànies amb la carretera B-112, la recollida i el cànon del sistema porta a porta, la gestió de deixalles per part de la brigada, i el manteniment d’edificis i vehicles, així com l’enderrocament del mur de la part de darrere per fer el nou consultori de salut de Collbató.

 

L’alcalde va indicar que qualsevol baixa que hi hagi en la licitació de les obres de la rotonda repercutirà positivament en la part que ha de pagar l’Ajuntament, amb la qual cosa és previsible que el cost per al consistori sigui inferior al pressupostat. Altres partides destacades per Miquel Solà van ser una connexió de wi-fi més ràpida pels equipaments municipals, la reparació dels canals exteriors del Casinet i de la Sala Portals i l’adequació del vestuari de la pista poliesportiva per posar-lo en les condicions adequades.

 

El regidor Mani va demanar ampliar l’atenció al públic a la Biblioteca en els mesos d’estiu. Tant l’alcalde com la regidora Casanovas li van respondre que són els mesos en què hi ha menys

 

M. Teresa Casanovas va preguntar per què no s’havia contemplat la instal·lació d’aire condicionat al Casinet. L’alcalde va respondre que, encara que estigués entre les actuacions previstes, no es podria fer efectiva la instal·lació fins passats els mesos més càlids, per la qual cosa van optar per fer servir la dotació en actuacions tenint en compte la temporalitat i va dir que la intenció és tenir-lo preparat per a l’any vinent.

 

La regidora socialista Libry J. Ahumada va manifestar que notaven a faltar documentació en algunes de les propostes i que no hi havia prou transparència amb fets com que arribi informació només dues o tres hores abans del ple. L’alcalde va respondre que no hi ha res de nou en aquests punts i que, si noten a faltar informació addicional, només l’han de demanar i se’ls farà arribar. Pel que fa a la informació de darrera hora, Solà va explicar que es referia al crèdit extraordinari per l’aiguat i que no tenia res a veure amb el punt que estaven tractant.

 

El punt es va aprovar amb 6 vots a favor i 5 abstencions.

 

A continuació es va aprovar, per 10 vots a favor i 1 abstenció, la proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de proveïdors de l’Ajuntament.

 

Cessió de les oficines de plaça de l’Era per a una Oficina Tècnica

El següent punt del dia era la proposta d’aprovació de la subscripció d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Collbató per a cessió de l’espai d’oficines de la plaça de l’Era. El regidor Mani va evidenciar la seva negativa a la proposta dient que no veia la necessitat i que continuava defensant l’existència de l’Oficina de Turisme en aquest lloc.

 

La regidora Casanovas es va queixar sobre la ubicació i sobre la forma del conveni, ja que la informació que hi apareix és obsoleta. També va argumentar que, amb diverses visites de la Diputació, es va indicar que aquest local era l’únic possible per a un museu.

 

La regidora Gemma Rodríguez també va indicar que votarien en contra perquè el seu grup considerava que hauria de continuar l’Oficina de Turisme.

 

L’alcalde va respondre que hi ha altres alternatives i espais al municipi i que el local no queda bloquejat per a altres usos perquè hi hagi una oficina tècnica de la Diputació. A més, els treballs de condicionament de l’oficina aportaran millores a la instal·lació, com el manteniment de la teulada i la pintura de l’interior. També va voler destacar que tots els estudis indiquen que el repte de cara al turisme és aconseguir que els turistes vinguin de les Coves de Montserrat al municipi i no a l’inrevés, per la qual cosa no és prioritària l’oficina en el centre del poble.

 

El regidor Josep Estradé va explicar que, com havia comentat en un ple anterior, la instal·lació de l’oficina tècnica de la Diputació era una ocasió històrica que no es podia desaprofitar i que endarrerir l’aprovació era perdre l’oportunitat.

 

La regidora Libry J. Ahumada va preguntar a l’alcalde si considerava que incorporar un conveni amb dades ja caducades era un procediment regular i Miquel Solà va respondre que no és presenta res al ple que no hagi estat avalat prèviament, tant jurídicament com econòmica per la secretaria de l’Ajuntament. El punt es va aprovar amb 6 vots a favor i 5 en contra.

 

El següent punt era la modificació del crèdit per fer front a les despeses de l’aiguat de 17 de juliol, que impliquen pavimentació de trams a la via pública, com a l’Avinguda del Centenari, on ha cedit el terreny per un pou que hi ha a sota i que no va poder suportar la gran quantitat d’aigua que va rebre. Altres vies a reparar són el carrer Manresa amb Gèlida, un embornal del carrer Bonavista i l’accés de l’A-2 davant de La Cassola. Entre els equipaments afectats, destaca la substitució del parquet de la llar d’infants, que es va malmetre per l’entrada d’aigua i que cal reparar per deixar la instal·lació en condicions per al nou curs.

 

El regidor Estradé va dir que l’informe de direcció d’obra indica que la reparació de l’esvoranc a l’Avinguda del Centenari no entra en garantia i que està a l’espera de rebre l’informe de l’enginyer que va fer el pla director del clavegueram. Josep Estradé va voler explicitar que Collbató té una xarxa de clavegueram clarament insuficient per a cabals tan intensos com els del darrer temporal i que la resolució del problema implicaria inversions tan elevades que l’Ajuntament no les pot assumir.

 

La regidora M. Teresa Casanovas va demanar tenir un pla de contingència i informació sobre els treballs perquè trobava a faltar alguna partida per a la retirada de branques caigudes.

 

L’alcalde va explicar que s’estan solucionant primer les afectacions més greus i que, per recuperar la normalitat, encara es trigarà uns dies. Pel que fa a la retirada de branques, l’està realitzant la brigada.

 

El crèdit es va aprovar amb 10 vots a favor i 1 abstenció.

 

Moció de Junts per Collbató contra els incendis forestals

A continuació, la regidora Casanovas va presentar una moció del seu grup per a la prevenció d’incendis forestals, que demanava la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i augmentar el pressupost dedicat a la prevenció d’incendis.

 

La regidora Libry J. Ahumada va destacar que el seu grup va ser el primer que van fomentar l’ús de ramats per netejar el bosc i va preguntar si es continuava fent. L’alcalde va respondre que només calia que sortís per comprovar-ho perquè hi ha ramats a Collbató que actualment estan fent aquesta feina.

 

Per part d’ERC-GIC, la regidora Mar Andreu va respondre que el seu grup compartia la moció en termes generals. Va voler reivindicar que a Collbató s’està actuant preventivament des de fa molts anys i va citar la col·laboració amb el projecte europeu Life per prevenir incendis a Montserrat, la instal·lació de 7 dipòsits d’aigua i l’execució de les franges de protecció directament per l’Ajuntament quan la llei indica que han de ser els propietaris qui les mantinguin. Mar Andreu va demanar incorporar en la moció parlar de gestió forestal i d’instar la Diputació a què col·labori en prevenció.

 

Un cop acceptades les modificacions proposades, la moció es va aprovar per unanimitat.

 

Entre els temes dels quals va donar compte l’alcalde, va destacar l’aprovació de liquidació del pressupost per 2.044.034 euros, amb 3.645.000 euros de romanent de tresoreria, i de la convocatòria de jutge de pau substitut. 

 

La regidora Casanovas va indicar que no s’havia executat part del pressupost mentre es disposava de romanent i que estalviar diners no és bo per a l’administració.

 

L’alcalde va respondre que hi ha una part de les actuacions que consten com no executades perquè accions d’importància, com les obres del consultori o de la segona planta del Casal, s’estan duent en aquests moments. A més va voler destacar que hi ha sentències pendents que poden comportar importants despeses per a l’ajuntament, com una reclamació per 900.000 euros relativa a la fallida ampliació del Polígon Les Ginesteres que va emprendre un executiu anterior i els 200.000 euros que reclama l’Escola de Música d’Esparreguera.

 

En el torn de precs i preguntes, la regidora Casanovas va preguntar com estava la teledetecció de fuites que s’havia anunciat que seria immediata i que, ara per ara, no era així. També va voler saber si s’havien detectat fraus amb el nou sistema. Respecte als fraus, l’alcalde va respondre que sí s’havien detectat i que s’han iniciat tràmits administratius. El regidor Estradé va comentar que, pel que fa a les fuites, cada dia es detecten i s’avisa als abonats però que, perquè el sistema sigui totalment operatiu falta per instal·lar comptadors importants, com el del Bonpreu i EADA i finalitzar el software, que està llest en un 78%. Quan el software estigui activat al 100%, va dir, els abonats rebran avisos de fuita mitjançant SMS.

 

La regidora Gemma Rodríguez va demanar disposar d’un punt d’emergència pels residus. L’alcalde la va respondre posant l’exemple del punt d’emergència de Quatre Camins, que donava problemes de salubritat i va dir que són punts d’atracció de residus. En aquest sentit, el regidor Estradé va explicar el cas de la zona dels masos, que, per les molèsties derivades del punt de recollida, tots els veïns van preferir votar a favor de treure’l, tot i haver d’ocupar-se cadascú d’anar a la deixalleria.

 

La regidora Libry J. Ahumada es va interessar per saber com estava el Reglament Orgànic Municipal (ROM) i es va queixar de no disposar de dependències municipals per poder atendre visites. També va demanar que s’instal·lessin micròfons i equip d’amplificació al ple per poder escoltar millor les intervencions. Una altra de les seves peticions va ser poder accedir als expedients mitjançant una targeta d’identificació.

 

Respecte al ROM, Miquel Solà va dir que ara hi ha el clima per poder-lo tirar endavant i que cal posar-se perquè és necessari. Respecte a la cessió d’espais, va indicar que tots els grups, excepte el Socialista, no disposen de locals propis i que fan ús de les instal·lacions municipals quan han de fer reunions i va convidar al grup socialista a demanar espais sempre que els sigui necessari.

 

Pel que fa a la sonorització dels plens, l’alcalde va indicar que tenen dos projectes en marxa, no només l’equip d’àudio per als plens sinó la seva transmissió mitjançant videostreaming. Respecte a l’accés a la informació del consistori, va explicar que per això s’ha gestionat l’adquisició de tauletes que ho permeten, però que s’estudiarà altres formes d’accés.

 

La casa ocupada de Can Dalmases centra les intervencions dels veïns

Obert el torn de preguntes per al públic assistent, el tema que va centrar totes les intervencions va ser la situació provocada a Can Dalmases arran l’ocupació d’una casa propietat d’una entitat bancària.

 

Una de les veïnes va preguntar si l’Ajuntament havia presentat denúncia per la casa ocupada amb persones que són perilloses i a les quals s’han hagut d’enfrontar els veïns.

 

L’alcalde va respondre que el primer que van fer va ser contactar els Mossos per actuar coordinadament i que el cos policial va presentar la denúncia directament. També va explicar que l’entitat bancària propietària, el BBVA, va ser citada a declarar i no es va presentar. Miquel Solà  va indicar que els interlocutors de l’Ajuntament són l’inspector i subinspector de Mossos i que el consistori fa tot allò que els indiquen. Va demanar perdó si en algun moment no havien estat diligents i va insistir en el fet que estan fent tot el possible.

 

Un altre veí es va mostrar agraït per l’ajuda rebuda per l’Ajuntament i va explicar el cas de l’entrada a casa seva d’un gos perillós, propietat de les persones que ocupen la casa del costat. Va trucar i la Guàrdia Municipal es va presentar i va redreçar la situació. Al respecte, va voler saber si es faria alguna denúncia i va dir que aquelles persones han de sentir l’alè dels veïns i de l’administració i que “o es prenen mesures o podrem tenir seriosos problemes”. La regidora Cristina Fernández va respondre que consultaria si s’estan portant a terme diligències per aquest fet.

 

L’alcalde va voler deixar clar que “els ajuntaments tenim limitacions i la llei no acompanya per lluitar contra aquests casos”. En aquest sentit va posar com a exemple que l’Ajuntament no pot denegar incloure al cens a una persona que visqui al poble, tot i que, en casos com el present, el consistori intenta dificultar l’empadronament, amb els límits que la llei permet.

 

Un altre veí va demanar que no es fes un ús polític del cas i va exigir que tots els grups polítics es posessin d’acord perquè per als veïns solucionar aquest fet és una prioritat.

 

Miquel Solà va explicar que va mantenir una reunió amb els grups polítics per explicar la situació i que “per nosaltres aquest problema és un punt vermell”. Tot i això, va voler transmetre que no és un problema generalitzat a tot el poble i, respecte a comentaris que indicaven que l’existència d’una policia municipal solucionaria el tema, va explicar que altres pobles amb policia pateixen aquest problema i, de vegades, amb major incidència que a Collbató. En aquest sentit, va insistir que el principal escull per solucionar el tema és l’ordenament jurídic.Data de modificació: 24/07/2019 15:11:44