Collbató

Collbató
 • MIDA DEL TEXT   

06:48  |  31/07/2021

Ple ordinari de l’Ajuntament de Collbató de 19 de juliol de 2021

 • Ple juliol

  Ple juliol

16/7/2021

El proper dilluns 19 de juliol, a les 19.30 hores, l’Ajuntament de Collbató celebrarà un Ple de caràcter ordinari, amb els següent ordre del dia:

 

 1. Aprovació acta/Actes sessió anterior
  1. Aprovació de la sessió de 25 de maig de 2021
 2. Part resolutiva
  1. Expedient 2021-1983. Modificació de la relació de llocs de treball i la plantilla de personal
  2. Expedient 2021_1853. Proposta de l’àrea de secretaria al Ple per a la fixació de les dues festes locals per a l’any 2022.
  3. Expedient 2021_1272. Proposta d’alcaldia al Ple de concessió demanial gratuïta a favor dels bombers de la Generalitat.
  4. Expedient 2021_1839. Proposta de modificació de crèdit 16. Modalitat crèdit extraordinari.
  5. Expedient 2021_1596. Proposta d’aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2021
  6. Expedient 2021_1785. Proposta de l’àrea de recursos humans al Ple municipal d’inadmissió de les sol·licituds de revisió d’ofici de la relació de llocs de treball.
 3. Mocions
  1. expedient 2021_1743. Moció dels Socialistes de Collbató per a l’adequada prestació de les competències municipals de control, recollida, cura i protecció dels animals.
  2. Expedient 2021_1743. Moció dels Socialistes de Collbató per al tancament i adequació de les pistes de petanca del Casal Municipal de la Gent Gran.
  3. Expedient 2021_1743. Moció a favor d’un major protagonisme de la petita i mitjana empresa en el repartiment dels fons europeus.
 4. Dacions de compte
  1. Expedient 2021_890. Dació de compte dels informes de control financer i l’informe resum anual de l’Ajuntament de Collbató emès per part de la intervenció general.
  2. Donar compte de decrets d’alcaldia (15/5/2021 – 13/07/2021)
  3. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local (3/5/2021 – 5/7/2021)
 5. Precs i preguntes

 

Atesa la crisi sanitària actual i d’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, pla present sessió es realitzarà a distància mitjançant videoconferència en directe a través del canal de Youtube que pots trobar en aquest enllaç


Informació relacionada


Data de modificació: 20/07/2021 10:50:45