Collbató

Collbató
 • MIDA DEL TEXT   

07:46  |  31/07/2021

Resum del Ple Municipal del 19 de juliol de 2021

 • Ple Juliol

  Ple Juliol

20/7/2021

Aquest dilluns 19 de juliol es va celebrar el ple ordinari del mes de juliol, que va tornar a ser de forma telemàtica i tots els regidors i regidores es van connectar de forma virtual.

 

Es pot recuperar el ple sencer al canal de Youtube de l’Ajuntament de Collbató i en aquest enllaç.

 

El Ple municipal està format per 11 membres. Els regidors i regidores presents al ple van emetre els seus vots per aprovar o rebutjar els següents punts de l’ordre del dia:

 

 1. Aprovació acta/Actes sessió anterior
  1. El Ple aprova per unanimitat la sessió de 25 de maig de 2021
 2. Part resolutiva
  1. El Ple aprova per unanimitat la modificació de la relació de llocs de treball i la plantilla de personal
  2. El Ple aprova per unanimitat la proposta de l’àrea de secretaria al Ple per a la fixació de les dues festes locals per a l’any 2022.
  3. El Ple aprova per unanimitat la proposta d’alcaldia al Ple de concessió demanial gratuïta a favor dels bombers de la Generalitat.
  4. El Ple aprova la proposta de modificació de crèdit 16. Modalitat crèdit extraordinari.

 

 • Sí, 9: ERC-GIC-AM (6), Junts per Collbató – Més Collbató (2), Cs (1)
 • Abs, 2: SdeC-CP (2)

 

  1. El Ple aprova per unanimitat la proposta d’aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2021 de 4.655 habitants.
  2. El Ple aprova la proposta de l’àrea de recursos humans al Ple municipal d’inadmissió de les sol·licituds de revisió d’ofici de la relació de llocs de treball.

 

 • Sí, 7: ERC-GIC-AM (6), Cs (1)
 • Abs, 4: SdeC-CP (2), Junts per Collbató – Més Collbató (2)

 

 1. Mocions
  1. El Ple retira del ple la moció dels Socialistes de Collbató per a l’adequada prestació de les competències municipals de control, recollida, cura i protecció dels animals, per tractar-la en el següent ple.
  2. El Ple retira del ple la moció dels Socialistes de Collbató per al tancament i adequació de les pistes de petanca del Casal Municipal de la Gent Gran, per tractar-la en el següent ple.
  3. El Ple aprova la moció de Junts per Collbató – Més Collbató a favor d’un major protagonisme de la petita i mitjana empresa en el repartiment dels fons europeus.

 

 • Sí, 8: ERC-GIC-AM (6), Junts per Collbató – Més Collbató (2)
 • Abs, 2: SdeC-CP (2),
 • No, 1: Cs (1)

 

 1. Dacions de compte
  1. El Ple dona compte dels informes de control financer i l’informe resum anual de l’Ajuntament de Collbató emès per part de la intervenció general.
  2. El Ple dona compte de decrets d’alcaldia (15/5/2021 – 13/07/2021)
  3. El Ple dona compte de les actes de Junta de Govern Local (3/5/2021 – 5/7/2021)


Data de modificació: 20/07/2021 12:12:40