Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

21:38  |  19/01/2022

Ple ordinari de l’Ajuntament de Collbató de 29 de novembre de 2021

  • Casal de Cultura de Collbató

    Casal de Cultura de Collbató

26/11/2021

El dilluns 29 de novembre, a les 19.30 hores, l’Ajuntament de Collbató celebrarà un Ple de caràcter ordinari al Casal de Cultura. 

 

Atès que la situació sanitària actual permet reprendre la celebració de sessions presencials dels òrgans col·legiats es tornarà a celebrar en aquest format i al Casal de Cultura, ja que la sala Portals, on se celebraven les sessions de manera ordinària, no disposa de mecanismes de ventilació adequats, de tal manera que no és el lloc idoni per a celebrar la sessió. Per aquest motiu, s'ha decidit la celebració de les sessions plenàries al Casal de Cultura que sí que compleix amb els requeriments.

 

Per a assistir a la sessió, tant com a públic, membres de l’òrgan i empleats municipals, caldrà complir amb les mesures establertes per l’autoritat sanitària vigents a la data de celebració de la sessió. 

 

El Ple té el següent ordre del dia:

 

  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

 

      1.1. ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE SETEMBRE DE 2021.

      1.2. ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 25 D’OCTUBRE DE 2021.

  1. PART RESOLUTIVA

 

 

     2.1. EXPEDIENT 2021_2448. PRESSUPOST EXERCICI 2022. APROVACIÓ INICIAL.

     2.2. EXPEDIENT 2021_2957. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MODALITAT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.

     2.3. EXPEDIENT 2021_2935. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER L’EXERCICI 2022.

     2.4. EXPEDIENT 2021_3106. APROVACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS PER REGULAR EL TELETREBALL.

     2.5. EXPEDIENT 2021_2622. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 

  1. MOCIONS

 

     3.1. EXPEDIENT 2021_2878. MANIFEST AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES         DONES. 25 DE NOVEMBRE DE 2021.

 

  1. DACIONS DE COMPTE

 

    4.1. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA.

    4.2. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.

    4.3. DONAR COMPTE DEL PLA D’ACCIÓ RESULTAT DEL CONTROL INTERN DE L’EXERCICI 2020.

  1. PRECS I PREGUNTES

 

 


Informació relacionada


Data de modificació: 26/11/2021 15:01:53