Collbató

Collbató
 • MIDA DEL TEXT   

14:14  |  18/04/2024

Ja es poden sol·licitar els ajuts per pagar el lloguer

 • Lloguer

  Lloguer

26/3/2024

Adreçats a població menor de 35 anys.

 

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Habitatge, aprova la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge per a l'any 2024. Està adreçada a persones que tinguin 35 anys o menys.

 

El termini es va iniciar l'11 de març a les 9 del matí i acabarà el 12 d'abril, a les 15 hores. Per a qui resideixi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el lloguer màxim que ha de demostrar és de 950 € o de 450 € quan es tracti d'una habitació. Per a les famílies nombroses o monoparentals i per a les unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda, el lloguer màxim puja fins als 1.100 €.

 

L'import màxim que es percebrà serà de 250 € mensuals i un mínim de 20 € per habitatge i la xifra es determinarà segons l'esforç que hagi de fer la persona per pagar el lloguer amb relació als ingressos anuals.

 

Informació a tenir en compte

Habitatge valorarà la concessió segons els ingressos computables de la declaració de l'Impost de la Renda per a Persones Físiques de l'exercici 2022. Només quan la persona presenti una vida laboral a partir del 2023 s'admetran els ingressos de l'exercici 2023. A Catalunya, l'Indicador de Renda de Suficiència (IRSC) del 2022, és a dir, el nivell d'ingressos sota el qual es considera que no es pot viure amb dignitat, està situat en 7.967,73 € l'any. L'ajut es concedirà a qui acrediti que no té ingressos superiors a 3,05 vegades l'IRSC. Per tant, la persona sol·licitant haurà d'acreditar ingressos per sota de 24.301,57 €.

 

Documentació

Per tramitar l'ajut, caldrà disposar del formulari de la pàgina web, el contracte de lloguer o cessió, un document d'informació bancària (SEPA) i els rebuts de pagament del contracte de l'habitatge. No  s'acceptaran contractes entre persones que tinguin parentiu.

 

Com i on la puc presentar?

 • Preferentment, per via electrònica a través de la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya.
 • Si no disposeu de mitjans electrònics, podeu anar:
  • a les oficines locals d’habitatge
  • a les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social
  • a la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge en els casos d'habitatges gestionats per administracions i empreses públiques.


Data de modificació: 26/03/2024 13:35:29